Joomla Just for Sharing - Joomla Club Templates and ExtensionsNOTICIAS:

Decreto de resolución de admitidos e excluídos do Programa Provinvial BenOurense Infancia, para concesión de subvencións para puntos de atención á primeira infancia e servizos complementarios dependentes de corporacións locais para o exercicio 2017. (descargar)

Con data 4 de Marzo de 2016 publícanse no BOP as bases reguladoras do Programa de cooperación BenOurense Infancia para concesión de subvencións a puntos de atención á primeira infancia e servizos complementarios das entidades locais. De conformidade coas bases xerais, os concellos interesados en participar, deberán comunicarlle a súa adhesión á Deputación Provincial mediante resolución da Alcaldía.

..